Israel Powered by Trendolizer

Theologen willen af van speciale positie van Israël binnen PKN

Trending story found on www.trouw.nl
Theologen willen af van speciale positie van Israël binnen PKN
De protestantse kerk is officieel 'onopgeefbaar verbonden met het volk Israël'. Een groep theologen wil daarvan af.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments