Israel Powered by Trendolizer

LO-lederen ber om internasjonal boikott av Israel

Trending story found on nettavisen.no
LO-lederen ber om internasjonal boikott av Israel
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ba 1.200 fagforeningsledere støtte et krav om å boikotte Israel.
[Source: nettavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments