Israel Powered by Trendolizer

Delegacja Izraela wyproszona z obrad Unii Międzyparlamentarnej w Rosji

Trending story found on www.youtube.com


Podczas odbywających się w Rosji obrad Unii Miedzyparlamentarnej miala miejsce niecodzienna sytuacja. Rzecznik kuwejckiego parlamentu kazał wynosić się z sali obrad delegacji Izraela. original video: Kuwaiti lawmaker tells Israeli delegation to leave IPU conference http://www.presstv.com/Detail/2017/10/19/539097/kuwait-israel-palestine-russia-marzouq-alghanim translation, subtitles: Sławomir Słowianin
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments