Israel Powered by Trendolizer

De staat Israël is wel degelijk gestolen land

Trending story found on www.dewereldmorgen.be
De staat Israël is wel degelijk gestolen land
Historische leugens worden nog elke dag verspreid via allerlei media. Zo ook door Benoit Lannoo in het artikel Antisemitische karikaturen helpen Palestijnen geen meter vooruit op DeWereldMorgen, waarin hij schrijft: “De staat Israël is geen “gestolen land” want in 1948 opgericht door de Verenigde Na
[Source: www.dewereldmorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments